نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 مهر ماه 1398

1حلال 40251,006RSL/Liter
2حلال 40449,303RSL/Liter
3آیزوفید42,752RSL/Kg
4برش روغنی سبک38,866RSL/Kg
5برش روغنی سنگین37,878RSL/Kg
6سلاپس واکس31,264RSL/Kg
7وکیوم باتوم24,651RSL/Kg
8گوگرد گرانول3,300RSL/Kg
9آیزوریسایکل50,914RSL/Kg
10روغن پایه61,097RSL/Kg