نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 دی ماه 1398

1وكيوم باتوم19,211RLS/Kg
2برش روغنی سبک30,114RLS/Kg
3آيزوفيد33,125RLS/Kg
4آیزوریسایکل39,449RLS/Kg
5حلال 40251,165RLS/Liter
6برش روغنی سنگین29,348RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول2,758RLS/Kg
10حلال 40450,114RLS/Liter
11سلاپس واكس24,280RLS/Kg
12ریفرمیت56,090RLS/Liter
13روغن پایه 180N47,339RLS/Kg