نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت دوم شهریور ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم36,454RLS/Kg
2برش روغنی سبک58,088RLS/Kg
3آيزوفيد63,896RLS/Kg
4آیزوریسایکل76,095RLS/Kg
5حلال 40249,614RLS/Liter
6برش روغنی سنگین56,611RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول8,399RLS/Kg
10حلال 40457,996RLS/Liter
11سلاپس واكس46,532RLS/Kg
12ریفرمیت0RLS/Liter
13روغن پایه 180N91,314RLS/Kg