نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 اسفند ماه 1398

Row NoProduct NameBase RateUnit
4آیزوریسایکل51,873RLS/Kg
3آيزوفيد43,558RLS/Kg
2برش روغنی سبک39,598RLS/Kg
6برش روغنی سنگین38,591RLS/Kg
5حلال 40250,262RLS/Liter
10حلال 40449,865RLS/Liter
13روغن پایه 180N62,248RLS/Kg
12ریفرمیت59,656RLS/Liter
11سلاپس واكس31,706RLS/Kg
8قیر 60-7027,054RLS/Kg
7قیر 85-10027,054RLS/Kg
9گوگرد گرانول2,929RLS/Kg
1وكيوم باتوم24,820RLS/Kg