نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 تیر ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم25,724RLS/Kg
2برش روغنی سبک41,158RLS/Kg
3آيزوفيد45,274RLS/Kg
4آیزوریسایکل53,917RLS/Kg
6برش روغنی سنگین40,112RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول7,000RLS/Kg
11سلاپس واكس32,918RLS/Kg
13روغن پایه 180N64,700RLS/Kg
5حلال 40241,135RLS/Liter
10حلال 40445,503RLS/Liter
12ریفرمیت0RLS/Liter