نتایج اولیه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز در دی ماه 1401

جهت مشاهده نتایج اولیه  آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز در دی ماه 1401 لینک ذیل را کلیک فرمایید.

نتایج اولیه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز در دی ماه 1401

قابل ذکر است زمان مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.