در اولین روز سال رونق تولید مهندس باقری مدیر عامل پالایشگاه نفت تبریز با حضور در واحدهای عملیاتی و پشتیبانی از خدمات شبانه روزی کارکنان شرکت در تولید فرآورده های نفتی, گازوئیل و بنزین یورو ۵ قدردانی کرد.