اداره بازاريابي و فروش شركت پالايش نفت تبريز مسئوليت بازاريابي و فروش كليه فرآورده هاي ويژه شركت را به عهده دارد، فروش فرآورده هاي ويژه از طريق عرضه در بورس كالا و انرژي، برگزاري مزايده هاي فروش همچنين انعقاد قراردادها و تفاهم نامه هاي في مابين بصورت نقدي جهت مصارف داخلي و صادراتي صورت مي گيرد.

ارتقاء رضايتمندي مشتريان و ارج نهادن به نظرات آنها در جهت ارائه محصولات باكيفيت و  خدمات بهتر، هدف اصلي ماست.