آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی 21-م-1400 احداث واحد نیتروژن جدید شرکت پالایش نفت تبریز (EPC)

آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی 21-م-1400 احداث واحد نیتروژن جدید شرکت پالایش نفت تبریز (EPC)

شركت پالايش نفت تبريز در نظر دارد انجام پروژه « احداث واحد نیتروژن جدید » خود را به صورت EPC با شرايط و مشخصات زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي و شرايط مندرج در فايل آگهي شناسايي پيمانكار (پيوست اين آگهي) به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148252-041 خانم حقي فام تماس حاصل نمائيد.

توضيح مهم اينكه كپي برابر اصل نمودن قرارداد در اين مرحله نيز نمي باشد و مدارك طبق شرايط درج شده در آگهي شناسايي پيمانكار پيوستي ارائه گردد.

آخرين مهلت ارسال رزومه كيفي مطابق توضیحات فایل پیوستی تا ساعت 10صبح روز شنبه مورخ  1400/06/20 مي باشد.

 جهت دريافت فايل آگهي شناسايي پيمانكار روي لينك زير كليك كنيد.

آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی 21-م-1400


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf