مدارك مربوط به مناقصه شماره 7 م 98
زمان/تاریخ انتشار : یکشنبه 12 خرداد 1398
بازدیدها : 607

جهت مشاهده ودريافت مدرارك مربوط به مناقصه احداث واحد RO روي لينك زير كليك كنيد

مدارك مربوط به مناقصه شماره  7 م 98

جهت مشاهده ودر يافت صورت جلسه توجيهي اينجا كليك كنيد13-5-98.rar (3.67 MB)

جهت مشاهده و دريافت صورت جلسه توجيهي نهايي اينجا كليك كنيد26-05-98 .rar (672.07 KB)


نظرات