مدارك مربوط به مناقصه شماره 41-م-97
زمان/تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 بهمن 1397
بازدیدها : 569

جهت مشاهده ودريافت روي لينك زير كليك كنيد

MADAREK97M41.rar (9.93 MB)

صورت جلسه 24-11-97

SOORATJALASE97M41.rar (1.06 MB)


نظرات