اطلاعیه برنامه زمان بندی معاینات پزشکی بدو استخدام پذیرفته شدکان آزمون استخدامي
زمان/تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 آذر 1397
بازدیدها : 752

جهت مشاهده اطلاعیه شماره 4 برنامه زمان بندی معاینات پزشکی بدو استخدام پذیرفته شدکان آزمون استخدامي قرارداد مدت موقت ، آبان ماه 1397 شرکت پالایش نفت تبریز بر روی عنوان خبر کلیک کنید.

متن اطلاعیه شماره 4 برنامه زمان بندی معاینات پزشکی بدو استخدام پذیرفته شدکان آزمون استخدامي قرارداد مدت موقت ، آبان ماه 1397 شرکت پالایش نفت تبریز

برنامه زمان بندی معاینات پزشکی بدو استخدام پذیرفته شدکان آزمون استخدامي قرارداد مدت موقت


نظرات