اتفاقی جالب در پالایشگاه تبریز

‎تبریک روز جهانی پست به همکاران زحمتکش نامه رسانی پالایشگاه تبریز