فرهنگ سازی و آموزش موارد ایمنی و آتش نشانی به نونهالان زیر شش سال جامعه محلی همجوار پالایشگاه تبریز

فرهنگ سازی و آموزش موارد ایمنی و آتش نشانی به نونهالان زیر شش سال جامعه محلی همجوار پالایشگاه تبریز ( منطقه کوجووار) توسط رئیس آتش نشانی پالایشگاه جناب آقای آین و تیم همراه بمناسبت هفتم مهر ماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی در مهد قرآن منطقه کوجووار تبریز