با حضور مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز و مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی آذربایجان غربی، جایگاه دو منظوره رزت در خیابان سعدی ارومیه افتتاح شد

این جایگاه در ۷۰۰ مترمربع با ۱۰ نازل گاز و ۲۰ نازل بنزین آماده ارائه خدمات به مردم است.

این پروژه با ۲.۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده بهره برداری شده است و برای ۱۲ نفر بصورت مستقیم و ۱۰ نفر بصورت غیر مستقیم اشتغالزایی داشته است. 

جایگاه دومنظوره رزت به عنوان سومین جایگاه سوخت استان با برند شرکت پالایش نفت تبریز فعالیت می کند.