جهت مشاهده اطلاعیه شماره 4 برنامه زمان بندی معاینات پزشکی بدو استخدام پذیرفته شدکان آزمون استخدامي قرارداد مدت موقت ، آبان ماه 1397 شرکت پالایش نفت تبریز بر روی عنوان خبر کلیک کنید.