امور بازاريابي و فروش شركت پالايش نفت تبريز مسئوليت اخذ پذيرش و عرضه فرآورده‌هاي نفتي ويژه شركت را در بورس انرژي و بورس كالا جهت فروش به مشتريان داخلي و خارجي از طريق رينگ داخلي و رينگ صادراتي  بورس به عهده دارد.

خط مشي و استراتژي امور بازاريابي و فروش مطالعه و تحقيق درخصوص وضعيت عرضه و تقاضا فرآورده‌هاي نفتي ويژه و تلاش درجهت ايجاد بازارهاي جديد و معرفي محصولات شركت به توليدكنندگان داخلي و خارجي، و ارزيابي قيمتهاي پيشنهادي شركت ملي پالايش و پخش براي محصولات و ارائه پيشنهادات منطقي درخصوص قيمت گذاري در صورت لزوم و انتقال نياز بازار به مسئولين فرآيند توليد و تلاش در زمينه ايجاد تنوع در محصولات توليدي شركت  از طريق  واحدهاي عملياتي  مي‌باشد.

مسرور و ممنون خواهيم بود اگر هرگونه انتقاد و پيشنهاد خود را با ما مطرح فرماييد.