آدرس شرکت پالایش نفت تبریز : تبریز - کیلومتر 8 جاده آذرشهر - سه راهی سردرود - شرکت پالایش نفت تبریز - صندوق پستی 4156 - کد پستی 5197131111
دفتر بازاریابی و فروش : تبریز - جاده ائل گلی بالاتر از فلکه گلشهر - کوی قدس - دفتر بازاربابی و فروش - کد پستی 5168666386
تلفن دفتر بازاریابی و فروش: 46 - 33831044 - 041
فاکس دفتر بازاریابی و فروش: 33804924 - 041 و 33805130 - 041
تلفن دفتر فروش در محل کارخانه: 21148795 - 041 و 34212918 - 041
فاکس دفتر فروش در محل کارخانه: 34211927 - 041
فاکس دفتر مدیر عامل : 35248791 - 041
ایمیل بازاریابی و فروش: M-S@TBZREFINERY.CO.IR