شركت پالايش نفت تبريز در وسعت جغرافيائي 200 هكتار به ارتفاع 1362 متر از سطح دريا در جنوب غربي شهر تبريز احداث گرديده است و بدليل قرار گرفتن در منطقه خاص در فاصله هاي كمتر از 300 كيلومتر در مجاورت و همسايگي چهار كشورآذربايجان به همراه جمهوري خود مختار نخجوان ، تركيه، عراق و ارمنستان واقع گرديده است.

شركت پالايش نفت تبريز در سال 1353 طراحي و پس از اتمام مراحل احداث در بهمن سال 1356 با ظرفيت اسمي 80000 بشكه در روز راه اندازي گرديد افزايش ظرفيت توليد 110000 بشكه در سال 1371 با تلاش كارشناسان و متخصصين داخلي برگ زريني است كه در اين شركت رقم خورده  است .شركت پالايش نفت تبريز هم اكنون سهم حدود 7 درصدي از توان تصفيه نفت خام كل كشور را بخود اختصاص داده و بخشي از سوخت مايع مورد نياز شمال غرب كشور (استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، زنجان و كردستان) را برعهده دارد.

نفت خام مورد نياز از ميادين نفتي اهواز آسماري/ دزفول شمالي از طريق تاسيسات ري توسط يك خط لوله 16 اينچ تامين مي شود. در سال 1382 با هدف فرآورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر و رفع تنگناهاي طرح افزايش ظرفيت ، پروژه اي تحت عنوان( CROS Caspian Sea Republic  Oil Swap )  اجرا گرديده و طي آن شركت توانايي فرآورش نفت خامهاي متنوع و سنگين را كسب نموده است.

براساس اصل 44 قانون اساسي از سال 1389 بتدريج واگذاري سهام شركت پالايش نفت تبريز از طريق بورس آغاز و ماهيت شركت از نوع سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد.

            محصولات و توليدات شركت :

گاز مايع / بنزين موتور/ نفت سفيد/ نفت گاز/V.B/ نفت كوره سنگين/ نفت كوره سبك/ گوگرد/ حلال/ برشهاي روغني/ ATK